Chủ đề Sốt xuất huyết do virus Hantan

2 Người theo dõi

Virus Hantan hay Hantaan gây ra hai thể bệnh với tỷ lệ tử vong cao là sốt xuất huyết hội chứng thận (HFRS - Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome) và sốt xuất huyết hội chứng phổi (HPS - Hantanvirus Pulmonary Syndrome).

Virus Hanta được tìm thấy trên toàn thế giới và lan truyền qua tiếp xúc của con người với chất thải hay vết cắn của động vật gặm nhấm nhiễm virus, phổ biến nhất là loài chuột. Căn bệnh này không thể lây lan từ người sang người.