Chủ đề Tăng thân nhiệt ác tính

0 Người theo dõi
Tên gọi khác

Tăng thân nhiệt ác tính là một rối loạn di truyền mà bệnh nhân có thể có phản ứng nghiêm trọng đối với một số loại thuốc hôn mê, đặc trưng bởi sự tăng thân nhiệt đột ngột lên đến mức cao đột biến và nguy hiểm sau khi tiếp xúc với thuốc gây mê dễ bay hơi (ví dụ như Halothane, Enflurane, Isoflurane...) Tình trạng này có thể rất nghiêm trọng gây tổn thương vĩnh viễn cho thận và dẫn đến tử vong.