Chủ đề Thai phụ sau sinh

1 Người theo dõi
Hiện không có thông tin cho chủ đề này.

Bác sĩ Nguyễn Đình Đương Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa I
 • Khám bệnh
 • 1 trả lời

Bác sĩ Võ Tá Sơn Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa I
 • Sản phụ khoa
 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời
M

Nguyễn thị mai

 • 2 cảm ơn
 • 1 trả lời

Bác Sĩ Hữu Phước

 • 1 trả lời
T

Lê thị tuyết

 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời

Bác Sĩ Hữu Phước

 • 3 cảm ơn
 • 1 trả lời