Chủ đề Thiếu máu do thiếu men G6PD

8 Người theo dõi

Thiếu Glucose-6-Phosphatase Dehydrogenase (G6PD) là bệnh lý về men thường gặp nhất ở người. Với gen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể X, thiếu G6PD gây bệnh cho khoảng 400 triệu người trên thế giới. Bệnh rất đa dạng với hơn 300 biến thể đã được báo cáo.

H

Nguyễn Công Hoan

  • 2 trả lời
H

Hải

  • 1 cảm ơn
  • 1 trả lời