Chủ đề Thiếu thủy tinh thể

0 Người theo dõi
Tên gọi khác

Aphakia là sự vắng mặt của thủy tinh thể tự nhiên do bẩm sinh hoặc là kết quả của phẫu thuật cắt bỏ hoặc chấn thương.