Chủ đề Tiêu hóa - Gan mật

4118 Người theo dõi

Là một chuyên khoa thuộc khối lâm sàng, giữ chức năng khám chữa tổng hợp các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và các cơ quan phụ trợ tiêu hoá.

Chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật bao gồm 2 chuyên khoa nhỏ là Nội Tiêu hóa - Gan mật và Ngoại Tiêu hóa - gan mật

Bác sĩ Nguyễn Thị Hòa Đã được xác thực bởi ViCare

 • Đa khoa
 • 21 cảm ơn
 • 206 trả lời

Bác sĩ Đỗ Hữu Thảnh Đã được xác thực bởi ViCare

 • Cử nhân
 • Nội Cơ Xương Khớp
 • 194 cảm ơn
 • 768 trả lời

Bác sĩ Vũ Thị Lừu Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa II
 • Tiêu hóa - Gan mật
 • 18 cảm ơn
 • 329 trả lời

Bác sĩ Hà Vũ Thành Đã được xác thực bởi ViCare

 • Thạc sĩ
 • Nội Tiêu hoá - Gan mật
 • 132 cảm ơn
 • 329 trả lời

Phòng khám Đa khoa Thủ Dầu Một Đã được xác thực bởi ViCare

 • Da liễu
 • 4 cảm ơn
 • 435 trả lời

Bảo Trung - Tư vấn viên ViCare

 • 39 cảm ơn
 • 368 trả lời

Phương Anh - Tư vấn viên ViCare

 • 31 cảm ơn
 • 291 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 892 cảm ơn
 • 5934 trả lời