Chủ đề Trầm cảm theo tình huống

2 Người theo dõi

Trầm cảm theo tình huống là một dạng của trầm cảm cấp tính, đó là kết quả của những vấn đề trong cuộc sống gây căng thẳng như: mất việc, sự ra đi của người thân, cháy nhà... Hiện chưa rõ lý do tại sao một số người bị ảnh hưởng nặng từ những vấn đề đó còn những người khác lại không. Vấn đề căng thẳng này có thể kéo dài nhiều ngày cho đến nhiều năm.

Bác sĩ Đỗ Hữu Thảnh Đã được xác thực bởi ViCare

  • Cử nhân
  • Nội Cơ Xương Khớp
  • 1 trả lời
S

Nguyễn văn sáng

  • 1 trả lời
N

Nguyễn thị nguyệt

  • 1 trả lời
S

Thanh sang

  • 1 trả lời