Chủ đề Trật khớp cùng đòn

2 Người theo dõi

Khớp cùng đòn là khớp được hợp lại bởi đầu ngoài xương đòn và mặt trong của mỏm cùng xương vai. Trật khớp cùng đòn được chia làm 6 loại với những tổn thương dây chằng đi kèm. Nguyên nhân gây trật khớp cùng đòn thường là do té đập vai trực tiếp hay nâng vật nặng.

N

Huy Nguyen

  • 1 trả lời
T

nguyễn Thiện Tâm

  • 1 cảm ơn
  • 1 trả lời