Chủ đề Trực tràng

5 Người theo dõi
Hiện không có thông tin cho chủ đề này.

Bác sĩ Đào Minh Huy Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ
 • Ngoại Cơ Xương Khớp
 • 1 trả lời

Bác sĩ Đỗ Hữu Thảnh Đã được xác thực bởi ViCare

 • Cử nhân
 • Nội Cơ Xương Khớp
 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời
T

Nguyễn Thị Thúy

 • 1 cảm ơn
 • 1 trả lời
H

Le Hien

 • 1 trả lời
A

Phạm lan anh

 • 1 trả lời
T

Nguyễn Trung Tính

 • 1 trả lời

Bác Sĩ Chuyên Khoa

 • 1 trả lời