Chủ đề U nang tuyến tụy

1 Người theo dõi
Tên gọi khác

Tuyến tụy là một tạng dài khoảng 15cm nằm ở vùng bụng phía sau dạ dày. Tuyến tụy được chia thành 3 khu vực: đầu, thân và đuôi. Phần đầu của tuyến tụy nằm ở vùng bụng bên phải liền kề với tá tràng, đuôi ở vùng bụng bên trái, và phần thân nằm giữa. U nang tụy là tập hợp chất dịch ở phần đầu, thân, hoặc đuôi của tụy. Nhiều u nang tuyến tụy là lành tính và không có triệu chứng, nhưng một số u nang là ung thư hay tiền ung thư.