Chủ đề Ung thư vú thể bộ ba âm tính

4 Người theo dõi

Ung thư vú thể bộ ba âm tính là một loại bệnh ung thư vú mà thiếu ba thụ kích thích tố phổ biến nhất: thụ thể HER2 , các thụ thể Estrogen (ER), và các thụ thể Progesterone (PR). Loại ung thư vú này khó khăn để điều trị và nhiều khả năng tái phát hơn các loại ung thư vú khác.