Chủ đề Viêm mống mắt thể mi

5 Người theo dõi

Mống mắt thể mi là phần trước của màng bồ đào, do vậy bệnh này còn có chẩn đoán là viêm màng bồ đào trước. Bệnh hay tái phát từng đợt, nếu không điều trị có thể dẫn tới tăng nhãn áp thứ phát và mù vĩnh viễn. Về căn nguyên có thể kể tới các yếu tố tại mắt, các nguyên nhân toàn thân và nhiều trường hợp không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn Đã được xác thực bởi ViCare

  • Thạc sĩ
  • Nhãn khoa
  • 1 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Đã được xác thực bởi ViCare

  • Bác sĩ chuyên khoa I
  • Nhãn khoa
  • 1 trả lời

Bác sĩ Dư Hải Nam Đã được xác thực bởi ViCare

  • Thạc sĩ
  • Nhãn khoa
  • 1 cảm ơn
  • 1 trả lời