Chủ đề Viêm phổi không điển hình

2 Người theo dõi
Tên gọi khác

Viêm phổi không điển hình là loại viêm phổi do vi khuẩn gây ra, cụ thể là: Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumonia và Chlamydia pneumonia. Các triệu chứng của những viêm phổi có xu hướng ít nghiêm trọng so với vi khuẩn viêm phổi khác.