Chủ đề Viêm ruột

8 Người theo dõi

Viêm ruột bao gồm 2 loại bệnh: Bệnh Crohn và viêm loét đại tràng. Cả hai bệnh đều có xu hướng di truyền nhưng nguyên nhân chưa xác định được.

Bác sĩ Trần Kinh Thành Đã được xác thực bởi ViCare

 • Thạc sĩ
 • Nội Tiêu hoá - Gan mật
 • 5 cảm ơn
 • 3 trả lời

Bác sĩ Hà Vũ Thành Đã được xác thực bởi ViCare

 • Thạc sĩ
 • Nội Tiêu hoá - Gan mật
 • 2 cảm ơn
 • 4 trả lời

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa Đã được xác thực bởi ViCare

 • Bác sĩ chuyên khoa II
 • Dinh dưỡng
 • 4 trả lời
T

Hi Tang

 • 2 trả lời

Thêu Nguyen

 • 2 cảm ơn
 • 2 trả lời
N
D

Dat

 • 4 trả lời
T

Cao thị huyền trang

 • 3 trả lời
H

Trần thị diệu hiền

 • 1 cảm ơn
 • 4 trả lời

Đô-rê-mon - robot tư vấn sức khỏe

 • 7 cảm ơn
 • 54 trả lời