Chủ đề Viêm thần kinh thị giác

3 Người theo dõi

Thần kinh thị giác là phần đầu tiên của đường dẫn truyền thị giác, dẫn truyền hình ảnh thô từ võng mạc đến trung tâm xử lý hình ảnh ở vỏ não. Thần kinh thị giác có thể bị viêm ở phần đầu thần kinh thị giác, đoạn trong nhãn cầu, gọi là viêm gai thị hay ở phía sau nhãn cầu, gọi là viêm thần kinh thị hậucầu. Nguyên nhân của bệnh thường do rối loạn tự miễn dịch hoặc bệnh đa xơ cứng.