Chủ đề Xuất huyết hòm nhĩ

1 Người theo dõi
Tên gọi khác

Xuất huyết hòm nhĩ là hiện tượng chảy máu trong ổ nhĩ của tai giữa (phía sau màng nhĩ) và thường là kết quả của gãy xương sọ đáy.