Danh sách bác sĩ có chuyên môn Kiểm soát nhiễm khuẩn trên cả nước (trang 2)

Chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là gì?

Yêu cầu chức năng của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là phát hiện các ổ bệnh, nguồn bệnh và phương thức lan truyền của dịch bệnh trong phạm vi bệnh viện... Khoa cần phải triển khai tổ chức các biện pháp đã được phê duyệt bởi Bộ Y Tế, nhằm hạn chế tình trạng lan truyền nhiễm khuẩn trong bệnh viện và ra môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, khoa cũng chủ động và hỗ trợ trong việc giám sát sử dụng kháng sinh và tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày