Danh sách bác sĩ có chuyên môn Thận - Tiết niệu, Ung bướu, Nam khoa trên cả nước (trang 1)

Chuyên khoa Thận - Tiết niệu là gì?

Khoa Thận - Tiết niệu thuộc khối y học lâm sàng, giữ chức năng khám và chữa các bệnh lý liên quan của hệ tiết niệu, bao gồm 2 chuyên khoa nhỏ: Nội Thận - Tiết niệu và Ngoại Thận - Tiết niệu

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày