Danh sách bác sĩ có chuyên môn Thú y trên cả nước (trang 2)

Chuyên khoa Thú y là gì?

Là chuyên khoa có trách nhiệm nghiên cứu, chẩn đoán và chữa trị về các quá trình bệnh lý của cơ thể động vật dưới tác động của các yếu tố gây bệnh.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày