Danh sách bác sĩ có chuyên môn Tiêu hóa - Gan mật, Huyết học - Truyền máu trên cả nước (trang 1)

Chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật là gì?

Là một chuyên khoa thuộc khối lâm sàng, giữ chức năng khám chữa tổng hợp các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và các cơ quan phụ trợ tiêu hoá.

Chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật bao gồm 2 chuyên khoa nhỏ là Nội Tiêu hóa - Gan mật và Ngoại Tiêu hóa - gan mật

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày