Chức vụ
  • Trưởng khoa Chấn thương - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Kinh Nghiệm
  • Khoa Chấn thương - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Ngôn ngữ
Tư vấn Xét nghiệm