Giới thiệu

Có kinh nghiệm làm việc tại Hà Nội 19 năm.

Chức vụ
  • Bác sĩ tại phòng khám Nội - Bác sĩ Kim Si Chan

  • Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Dr. Kim's Clinic

  • Nghiên cứu viên tại Viện Y học Nhiệt đới và quản lý y tế cộng đồng

Kinh Nghiệm
  • Phòng khám Nội - Bác sĩ Kim Si Chan

  • Phòng khám Đa khoa Dr. Kim's Clinic

Quá trình đào tạo
  • Tốt nghiệp Khoa Y - Đại học Yonsei, Bệnh viện Severance, Seoul, Hàn Quốc

  • Bằng MBA - Trường Đại học Hawaii, Mỹ

Ngôn ngữ
Tư vấn Xét nghiệm