Bác sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành

3 Hài lòng
Chức vụ
  • Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E Hà Nội

  • Giám đốc Bệnh viện E Hà Nội

  • Bác sĩ tại khoa Phẫu thuật tim mạch - Bệnh viện Đông Đô

Kinh Nghiệm
  • Bệnh viện E Hà Nội

  • Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E Hà Nội

  • Khoa Phẫu thuật tim mạch - Bệnh viện Đông Đô

Chuyên khoa
Ngôn ngữ
Tư vấn Xét nghiệm