Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Tố Uyên
Đã được xác thực bởi ViCare

Giới thiệu

Bác sĩ được nhắc đến trong chuyên mục Bài viết của ViCare tại:

Chức vụ
  • Trưởng khoa Điều trị tự nguyện nam - Bệnh viện Tâm thần Trung ương - Cơ sở 1

  • Bác sĩ tại phòng khám tâm thần Tùng Anh

Kinh Nghiệm
  • Khoa Điều trị tự nguyện nam - Bệnh viện Tâm thần Trung ương - Cơ sở 1

  • Phòng khám tâm thần Tùng Anh

Giải thưởng và ghi nhận
  • 2014: "Nữ thầy thuốc giỏi tận tâm với nghề" - Cổng thông tin và điện tử Chính phủ

  • 2015: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tư vấn Xét nghiệm