Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng

13 Hài lòng
Chức vụ
  • Trưởng khoa Nam khoa - Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ tại phòng khám Nam khoa Mai Bá Tiến Dũng

Kinh Nghiệm
  • Khoa Nam khoa - Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh
  • Phòng khám Nam khoa - Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng

Chuyên khoa
Ngôn ngữ
Tư vấn Xét nghiệm