Bác sĩ chuyên khoa II Nghiêm Thu Hà

1 Hài lòng
Chức vụ
 • Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

 • Bác sĩ tại phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Nghiêm Thị Thu Hà

Kinh Nghiệm
 • Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

 • Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Nghiêm Thị Thu Hà

Chuyên khoa
Dịch vụ
 • Điều trị ù tai

 • Điều trị nghe kém 

 • Điều trị điếc đột ngột

 • Phẫu thuật chữa điếc

 • Điều trị chẩy mủ tai

 • Điều trị viêm tai giữa cấp

 • Điều trị viêm tai giữa

 • Vá màng nhĩ nội soi

 • Điều trị viêm tai giữa màng nhĩ đóng kín

 • Điều trị viêm mũi xoang dị ứng

 • Điều trị viêm mũi vận mạch

 • Điều trị viêm mũi ngạt tắc mũi mạn tính

 • Điều trị viêm đa xoang mạn lâu ngày khó khỏi

 • Điều trị polyp mũi xoang

 • Điều trị nấm mũi xoang

 • Điều trị đau đầu mãn tính do mũi xoang

 • Điều trị  khàn tiếng

 • Điều trị mất tiếng

 • Điều trị viêm thanh quản cấp

 • Điều trị viêm thanh quản mạn

 • Điều trị  polyp thanh quản

 • Điều trị hạt xơ dây thanh

 • Điều trị viêm họng hạt

Ngôn ngữ
Tư vấn Xét nghiệm