Bác sĩ Nguyễn Cao Viễn
Đã được xác thực bởi ViCare

5 Hài lòng
Chức vụ
  • Bác sĩ tại khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhân dân 115

Kinh Nghiệm
  • Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhân dân 115

Ngôn ngữ
Tư vấn Xét nghiệm