Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Hiền

Chức vụ
 • Giám đốc phòng khám Đa khoa Yecxanh

 • Bác sĩ tại khoa Nội - Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội - Cơ sở 1

 • Bác sĩ khoa Thần kinh – Phòng khám Đa khoa Yecxanh

 • Bác sĩ khoa Nội tổng hợp - Phòng khám Đa khoa Yecxanh

 • Nguyên Phó khoa Nội - Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội

Kinh Nghiệm
 • Phòng khám Đa khoa Yecxanh

 • Khoa Nội - Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội - Cơ sở 1

 • Khoa Thần kinh – Phòng khám Đa khoa Yecxanh

 • Khoa Nội tổng hợp - Phòng khám Đa khoa Yecxanh

 • Khoa Nội - Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội

Quá trình đào tạo
 • Tốt nghiệp đại học Y Thái Bình hệ bác sĩ chuyên khoa I

 • Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội hệ bác sĩ chuyên khoa II

Ngôn ngữ
Tư vấn Xét nghiệm