Bác sĩ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trần Anh

Chức vụ
 • Bác sĩ tại Trung tâm Tai Mũi Họng - Giáo sư Hòa

 • Từ 1998 : Giảng viên đại học Y Hà Nội - Khoa B7 - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương

 • Từ 1994 - 1998 : Làm việc tại viện Tai Mũi Họng  - Đại học Tổng hợp Leipzig - CHLB Đức

 • Giảng viên chính Bộ môn Tai Mũi Họng - Đại học Y Hà Nội

 • Bác sĩ tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

 • Bác sĩ Khoa Quốc tế - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

 • Bác sĩ tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

 • Bác sĩ tại Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

 • Bác sĩ phòng khám Tai Mũi Họng đường Láng

Kinh Nghiệm
 • Trung tâm Tai Mũi Họng - Giáo sư Hòa

 • Từ 1998 : Đại học Y Hà Nội - Khoa B7 - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương

 • Từ 1994 - 1998 : Viện Tai Mũi Họng  - Đại học Tổng hợp Leipzig - CHLB Đức

 • Bộ môn Tai Mũi Họng - Đại học Y Hà Nội

 • Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

 • Khoa Quốc tế - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

 • Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

 • Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

 • Phòng khám Tai Mũi Họng đường Láng

Chuyên khoa
Dịch vụ
 • Chữa viêm mũi xoang

 • Chữa viêm tai giữa

 • Chữa viêm họng

 • Chữa viêm thanh quản

 • Chữa khàn tiếng

 • Chữa viêm phế quản

 • Khám phát hiện sớm ung thư vòm

 • Phát hiện ung thư thanh quản

 • Phát hiện ung thư mũi xoang

 • Phát hiện ung thư hạ họng

Quá trình đào tạo
 • Năm 1994 : Tốt nghiệp Đại học Y khoa Leipzig - Cộng Hòa Liên Bang Đức 

 • Năm 1998 : Tiến sĩ Y khoa tại Đại học Tổng hợp Nuernberg Đức 

 • Năm 2002 : Chứng chỉ Y học nhiệt đới - Đại học tổng hợp Heidelberg - Cộng Hòa Liên Bang Đức

 • Năm 2011: Trở thành Phó giáo sư chuyên ngành Tai Mũi Họng

Ngôn ngữ
Tư vấn Xét nghiệm