Chức vụ
  • Phó khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Kinh Nghiệm
  • Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Ngôn ngữ
Tư vấn Xét nghiệm