Chức vụ
 • Bác sĩ tại Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1

 • Bác sĩ tại Phòng khám Da liễu - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1

 • Bác sĩ tại Phòng khám Da liễu - Bác sĩ Trần Thị Thanh Mai

 • Bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược 2

 • Giảng viên Bộ môn Da Liễu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 • Hội viên hội Da liễu thành phố Hồ Chí Minh

 • Hội viên hội Da liễu Việt Nam

Kinh Nghiệm
 • Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1

 • Phòng khám Da liễu - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1

 • Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y dược 2

 • Phòng khám Da liễu - Bác sĩ Trần Thị Thanh Mai

 • Bộ môn Da Liễu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo
 • 1987: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 • 1991: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú ngành Dliễu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 • 1998: Tốt nghiệp Cao học ngành Da liễu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên của các tổ chức
Ngôn ngữ

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Trần Thị Thanh Mai? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

ViCare cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.

Cám ơn bạn đã gửi nhận xét!

Phản hồi của bạn giúp ích cho cộng đồng khi chọn lựa cơ sở chăm sóc sức khỏe và bác sĩ tốt nhất. Nó cũng góp phần giúp Trần Thị Thanh Mai để tăng chất lượng dịch vụ.

Hãy tiếp tục chia sẻ trải nghiệm của bạn về các cơ sở y tế và bác sĩ nhé!

Tư vấn Xét nghiệm