Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Vũ Tú Nam
Đã được xác thực bởi ViCare

Giới thiệu

Phẫu thuật viên khoa CTCH BVĐK Xanh Pôn, Giảng viên trường ĐH Y Hà Nội

Kinh Nghiệm

4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình

2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chỉnh hình Nhi

2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chấn thương thể thao.

Dịch vụ

Tư vấn, khám và điều trị các bệnh lý Chấn thương chỉnh hình chung, Chỉnh hình Nhi và Chấn thương thể thao

Tư vấn Xét nghiệm