Chức vụ
  • Cựu chủ tịch Hiệp hội Ung thư dạ dày Hàn Quốc
  • Phó chủ tịch Hiệp hội Ung thư Hàn Quốc
Kinh Nghiệm
  • Trung tâm ung bướu Hồng Ngọc - Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Giải thưởng và ghi nhận
  • Nhận được giải thưởng của tổng thống
  • Giải thưởng học thuật của Hiệp hội Ung thư dạ dày Hàn Quốc
Chuyên khoa
Dịch vụ
Tư vấn Xét nghiệm