Danh sách cơ sở y tế có dịch vụ Phát hiện hội chứng De George sử dụng Tuple (22q11) và ST 22qter control probe trên cả nước (trang 1)

Để tiếp tục, vui lòng nhập địa chỉ email của bạn

ViCare cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày