Danh sách cơ sở y tế có dịch vụ Sàng lọc mất đoạn 25 exon ở vùng hotspot của gene DMD của bào thai trên cả nước (trang 1)

Để tiếp tục, vui lòng nhập địa chỉ email của bạn

ViCare cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.