Giới thiệu

Tiền thân là khoa Cấp cứu lưu được thành lập từ năm 1978. Từ ngày 4/6/2003 được Bộ Y tế ra quyết định đổi tên thành khoa Cấp cứu. Chức năng nhiệm vụ của khoa là khám chữa bệnh, xử trí cấp cứu trong và ngoài giờ cho bệnh nhân có tiêu chuẩn Bệnh viện Hữu Nghị cũng như các đối tượng bệnh nhân cấp cứu khác; tham gia phục vụ, đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho các đoàn khách quốc tế, các kỳ họp Quốc hội, các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước.Có các tổ cấp cứu cơ động phòng chống dịch, cấp cứu ngoại viện. Ngoài ra khoa còn đào tạo kĩ năng cấp cứu cho các bác sĩ, điều dưỡng các tỉnh thành phố phía Bắc và đào tạo các bác sĩ, điều dưỡng mới trúng tuyển công chức.

Đội ngũ
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
  • Khám chữa bệnh

  • Xử trí cấp cứu

  • Siêu âm tổng quát

  • Siêu âm tim

  • Thực hiện thủ thuật dưới hướng dẫn của siêu âm

  • Sinh thiết xuyên thành ngực

  • Nội soi tiêu hóa cấp cứu

Ngôn ngữ (1)