Giới thiệu

Khoa được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện, ngày 28/3/1958. Thành tích đạt được: Giữ vững và duy trì hoạt động của khoa Dinh dưỡng liên tục từ thời kỳ bao cấp đến xoá bỏ bao cấp và tự hạch toán như hiện nay. Đảm bảo nuôi dưỡng bệnh nhân 3 bữa ăn hàng ngày với nhiều phương thức phục vụ khác nhau, linh hoạt về mức tiền ăn, về thực đơn ăn theo bệnh lý và ăn theo khẩu vị; Không để xảy ra mất an toàn trong ăn uống, không có ngộ độc ăn uống trong bệnh viện trong suốt quá trình phục vụ từ trước tới nay; Thực hiện tự hạch toán, hàng năm tiết kiệm cho bệnh viện hàng trăm triệu đồng, giảm bớt được trên 20 biên chế để bệnh viện dành chỉ tiêu tuyển người cho các khoa phòng khác; Thường xuyên đạt tổ đội lao động Xã hội chủ nghĩa (trước đây) và tổ lao động tiên tiến hàng năm (hiện nay). Chi bộ thường xuyên đạt chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đội ngũ
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
 • Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện

 • Khám dinh dưỡng

 • Tư vấn chế độ dinh dưỡng

 • Điều trị bằng chế độ dinh dưỡng 

 • Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng

 • Giáo dục truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm

 • Đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng

 • Tiết chế vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Nghiên cứu khoa học

 • Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng

Ngôn ngữ (1)