Đội ngũ
Cơ sở vật chất và trang thiết bị
 • Phòng khám bệnh

 • Phòng tiếp nhận bệnh nhân

 • Phòng tiêm ngừa

 • Máy vi tính nối mạng

 • Máy in

Dịch vụ
 •  Khám bệnh

 • Điều trị bệnh gan

 • Khám sức khỏe cho người lao động

 • Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B

 • Tiêm phòng dại

 • Tiêm ngừa uốn ván

 • Tiêm ngừa viêm màng não

 • Tiêm ngừa sởi

 • Tiêm ngừa quai bị

 • Dịch vụ tại cơ quan đơn vị để tiêm ngừa

 • Tư vấn về bệnh viêm gan cho các đơn vị

Bảo hiểm
 • Bảo hiểm y tế
Ngôn ngữ (1)