Giới thiệu

Khoa Giải phẫu bệnh lý được thành lập tháng 09/1967. Cơ sở làm việc ban đầu phải nhờ Quân Y Viện 108, tới năm 1969 mới có cơ sở làm việc tại bệnh viện. Từ khi được thành lập đến nay đã có trên 60 công trình nghiên cứu khoa học được công bố và in trên các tạp chí Y học trong và ngoài nước. Báo cáo tại các hội thảo khoa học trong nước, trong Bệnh viện. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, có một đồng chí nhập ngũ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, 6 đồng chí được Nhà nước thưởng Huân Huy chương chống Mỹ cứu nước.

Đội ngũ
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
  • Làm xét nghiệm tế bào học

  • Làm xét nghiệm mô bệnh học

Ngôn ngữ (1)