Giới thiệu

Khoa Khám bệnh tại bệnh viện Nhân dân 115 có đội ngũ bác sĩ và nhân viên nhiều kinh nghiệm với đầy đủ các chuyên khoa, có trình độ chuyên môn cao và có tinh thần trách nhiệm đã được bệnh nhân tin cậy. Hàng ngày, Khoa Khám bệnh đã khám và điều trị, tư vấn cho hàng ngàn bệnh nhân có và không có bảo hiểm y tế.

Đội ngũ
Các cơ sở trực thuộc
Chi phí

Khám bệnh 

20.000 VNĐ

Phí khám hẹn giờ

20.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính bụng có tiêm chất cản quang (Chụp cắt lớp vi tính 64 SLICE)

1.700.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính bụng không tiêm chất cản quang (Chụp cắt lớp vi tính 64 SLICE)

1.400.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm chất cản quang (Chụp cắt lớp vi tính 64 SLICE)

900.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm chất cản quang (Chụp cắt lớp vi tính 64 SLICE)

1.200.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm chất cản quang (Chụp cắt lớp vi tính 64 SLICE)

900.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm chất cản quang (Chụp cắt lớp vi tính 64 SLICE)

900.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính ngực có tiêm chất cản quang (Chụp cắt lớp vi tính 64 SLICE)

1.700.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính ngực không tiêm chất cản quang (Chụp cắt lớp vi tính 64 SLICE)

1.400.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính sọ não có tiêm chất cản quang (Chụp cắt lớp vi tính 64 SLICE)

1.200.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm chất cản quang (Chụp cắt lớp vi tính 64 SLICE)

900.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính bụng (có cản quang)

1.000.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính bụng ( không cản quang)

700.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ 

700.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực

700.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính ngực (có cản quang)

1.000.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính ngực ( không cản quang)

700.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính sọ não có tiêm cản quang

1.000.000 VNĐ

Chụp cắt lớp vi tính sọ não không cản quang

700.000 VNĐ

Chụp hình cộng hưởng từ trường cột sống ngực có tiêm cản từ

2.500.000 VNĐ

Chụp hình cộng hưởng từ trường cột sống ngực không tiêm cản từ

2.000.000 VNĐ

Chụp hình cộng hưởng từ trường cột sống thắt lưng có tiêm cản từ

2.500.000 VNĐ

Chụp hình cộng hưởng từ trường cột sống thắt lưng không tiêm cản từ

2.000.000 VNĐ

Chụp hình cộng hưởng từ trường sọ não

2.000.000 VNĐ

Nội soi dạ dày +/- sinh thiết 

100.000 VNĐ

Nội soi mũi xoang

70.000 VNĐ

Nội soi tai

70.000 VNĐ

Nội soi trực tràng +/- sinh thiết

70.000 VNĐ

Nội soi đại tràng +/- sinh thiết 

150.000 VNĐ

Nội soi ổ bụng +/- sinh thiết

70.000 VNĐ

Siêu âm Doppler màu mạch máu chi dưới 

150.000 VNĐ

Siêu âm Doppler màu mạch máu chi trên

150.000 VNĐ

Siêu âm Doppler màu mạch máu xuyên sọ

150.000 VNĐ

Siêu âm màu tuyến giáp

60.000 VNĐ

Siêu âm màu tuyến vú

60.000 VNĐ

Siêu âm tổng quát màu

60.000 VNĐ

Siêu âm Doppler màu tim

150.000 VNĐ

Siêu âm tim gắng sức (dùng thuốc)

500.000 VNĐ

Siêu âm tim gắng sức (xe đạp)

500.000 VNĐ

Chụp X-quang cột sống thắt lưng T_N (L1 L5)

60.000 VNĐ

Chụp X-quang khớp vai (P)

60.000 VNĐ

Chụp X-quang khớp vai (T)

60.000 VNĐ

Chụp X-quang tim phổi thẳng

60.000 VNĐ

Thăm dò chức năng EMG điện cơ 

250.000 VNĐ

Thăm dò chức năng EMG điện não đồ

100.000 VNĐ

Thăm dò chức năng hô hấp 

100.000 VNĐ

Thăm dò chức năng ECG Holter điện tâm đồ 

150.000 VNĐ

Thăm dò chức năng ECG điện tâm đồ 

20.000 VNĐ

Thăm dò chức năng ECG điện tâm đồ gắng sức

200.000 VNĐ

Thăm dò chức năng đo loãng xương 01 vị trí

170.000 VNĐ

Thăm dò chức năng đo loãng xương 02 vị trí

250.000 VNĐ

Xét nghiệm huyết học TCK - thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT)

35.000 VNĐ

Xét nghiệm huyết học TCK - thời gian Prothombin (PT%, PTs, INR)

35.000 VNĐ

Xét nghiệm huyết học tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm Laser

40.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch ANA

100.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch Anti - CMV lgG (ELISA)

125.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch Anti - CMV lgM (ELISA)

125.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch Anti - HBc IgG (ELISA)

60.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch Anti - HBc IgM (ELISA)

95.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch Anti - Hbe (ELISA)

80.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch Anti - HBs (ELISA)

60.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch Anti - HCV (ELISA)

100.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch Anti - HIV (nhanh)

50.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch BNP 

350.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch CEA

80.000 VNĐ

Chẩn đoán Anti HAV - lgM (ELISA)

90.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch FSH

75.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch FT3

60.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch FT4

60.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch HBeAg (ELISA)

80.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch HBsAg (nhanh)

60.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch HbA1c

65.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch LH

75.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch PSA

85.000 VNĐ

Xét nghiệm miễn dịch TSH

55.000 VNĐ

Xét nghiệm nước tiểu Axit Uric niệu

6.000 VNĐ

Xét nghiệm nước tiểu Creatinin niệu

6.000 VNĐ

Xét nghiệm nước tiểu cặn Adis nước tiểu

6.000 VNĐ

Tổng phân tích nước tiểu

35.000 VNĐ

Xét nghiệm nước tiểu Urea niệu

6.000 VNĐ

Điện giải đồ nước tiểu 3 thông số (Na+, K+, Cl-)

15.000 VNĐ

Đạm niệu 24 giờ (Protein niệu)

3.000 VNĐ

Xét nghiệm sinh hoá ALT (SGPT)

15.000 VNĐ

Xét nghiệm sinh hoá AST (SGOT)

15.000 VNĐ

Xét nghiệm sinh hoá BUN

12.000 VNĐ

Xét nghiệm sinh hoá Cholestrol toàn pần

15.000 VNĐ

Xét nghiệm sinh hoá Creatinin máu

12.000 VNĐ

Xét nghiệm sinh hoá cặn Adis

6.000 VNĐ

Xét nghiệm sinh hoá HDL cholestrol

15.000 VNĐ

Xét nghiệm sinh hoá khí máu động mạch

100.000 VNĐ

Xét nghiệm sinh hoá LDL Cholestrol

15.000 VNĐ

Xét nghiệm sinh hoá Triglyceride

15.000 VNĐ

Điện giải đồ máu 3 thông số (Na+, K+, Cl-)

15.000 VNĐ

Điện giải đồ máu (ion đồ)

12.000 VNĐ

Tìm KST sốt rét trong máu

6.000 VNĐ

Dịch vụ
 • Xét nghiệm sinh hoá ALT (SGPT)

 • Xét nghiệm sinh hoá AST (SGOT)

 • Xét nghiệm sinh hoá ASO

 • Xét nghiệm sinh hoá Albumine

 • Xét nghiệm sinh hoá Amylase máu

 • Xét nghiệm sinh hoá Axít Uric máu

 • Xét nghiệm sinh hoá BUN

 • Xét nghiệm sinh hoá Creatinine máu

 • Xét nghiệm sinh hoá Bilirubin TP

 • Xét nghiệm sinh hoá Bilirubin TT

 • Xét nghiệm sinh hoá CK - MB

 • Xét nghiệm sinh hoá CRP

 • Xét nghiệm sinh hoá Cholesterol toàn phần

 • Xét nghiệm sinh hoá HDL Cholesterol

 • Xét nghiệm sinh hoá LDL Cholesterol

 • Xét nghiệm sinh hoá Triglyceride

 • Xét nghiệm sinh hoá NH3

 • Xét nghiệm sinh hoá điện giải đồ

 • Xét nghiệm sinh hoá đường huyết

 • Xét nghiệm huyết học đếm tế bào

 • Xét nghiệm huyết học phân loại

 • Xét nghiệm huyết học D - Dinner

 • Xét nghiệm huyết học máu lắng

 • Xét nghiệm huyết học phết máu ngoại biên

 • Xét nghiệm huyết học TCK

 • Xét nghiệm huyết học TQ

 • Tổng phân tích tế bào máu

 • Xét nghiệm huyết học định nhóm máu RhD

 • Xét nghiệm huyết học định nhóm máu ABO

 • Xét nghiệm miễn dịch AFP

 • Xét nghiệm miễn dịch Anti - CMVIgG

 • Xét nghiệm miễn dịch Anti - CMVIgM

 • Xét nghiệm miễn dịch Anti - HBc IgG

 • Xét nghiệm miễn dịch Anti - HBc IgM

 • Xét nghiệm miễn dịch Anti - HBe

 • Xét nghiệm miễn dịch Anti - HBs

 • Xét nghiệm miễn dịch Anti - HCV

 • Xét nghiệm miễn dịch Anti - HIV

 • Xét nghiệm miễn dịch CEA

 • Xét nghiệm miễn dịch FT3

 • Xét nghiệm miễn dịch FT4

 • Xét nghiệm miễn dịch HBeAg

 • Xét nghiệm miễn dịch HBsAg

 • Xét nghiệm miễn dịch HbA1c

 • Xét nghiệm miễn dịch PSA

 • Xét nghiệm miễn dịch PTH

 • Xét nghiệm miễn dịch TSH

 • Xét nghiệm miễn dịch Troponin I

 • Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý chẩn đoán mô bệnh học

 • Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý chọc hút nhuộm chẩn đoán một u nang

 • Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý ly tâm các loại dịch

 • Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý chẩn đoán tế bào học

 • Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý sinh thiết

 • Xét nghiệm làm tiêu bản tổ chức mô mềm

 • Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý sinh thiết

 • Xét nghiệm làm tiêu bản tổ chức mô mềm xương

 • Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý xử lý

 • Đọc các tiêu bản sinh thiết

 • Xét nghiệm nước tiểu Amylase niệu

 • Xét nghiệm nước tiểu Axít uric niệu

 • Xét nghiệm nước tiểu Creatinin niệu

 • Xét nghiệm nước tiểu Cặn Adis

 • Tổng phân tích nước tiểu

 • Xét nghiệm nước tiểu Urea niệu

Bảo hiểm
 • Bảo hiểm y tế
Ngôn ngữ (1)

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhân Dân 115? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

ViCare cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.

 • Thái độ phục vụ:
 • Thời gian chờ đợi:
 • Vệ sinh, sạch sẽ:
Không

Cám ơn bạn đã gửi nhận xét!

Phản hồi của bạn giúp ích cho cộng đồng khi chọn lựa cơ sở chăm sóc sức khỏe và bác sĩ tốt nhất. Nó cũng góp phần giúp Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhân Dân 115 để tăng chất lượng dịch vụ.

Hãy tiếp tục chia sẻ trải nghiệm của bạn về các cơ sở y tế và bác sĩ nhé!

 • L

  Nguyễn Thị Lan

  Chào anh/chị.
  e muốn đăng kí khám tổng quát tại bênh viện thì chi phí là bao nhiêu ạ

  11h06 21-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 19 3
 • Phương Hoa - Tư Vấn Viên Vicare

  Cảm ơn anh/chị đã sử dụng Vicare. Theo thông tin Vicare tìm hiểu được thì phí khám bệnh ở Bệnh viện Nhân dân 115 là 20.000đ/lần. Khám tổng quát sẽ gồm nhiều lần khám nên anh/chị vui lòng liên hệ 0838655110 để được bệnh viện tư vấn cụ thể hơn ạ.

  10h22 22-10-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • T

  Nguyễn Thị THu TRúc

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Phòng khám E120 Da liễu - Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhân Dân 115)

  Gửi bác sĩ
  Hiện em cần làm giấy khám sức khỏe để nộp cho công ty. Bác sĩ có thể cho em biết là bệnh viện có làm việc này vào thứ 7, CN không ạ. Và nếu có thì chi phí bao nhiêu và cần chuẩn bị những gì?
  Em cảm ơn

  15h49 16-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 4 2
 • Chăm sóc khách hàng ViCare

  Cảm ơn chị đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của Vicare ạ.
  Chị tham khảo ở đây ạ https://vicare.vn/song-khoe/phong-va-chua-benh/benh-vien-lon-lam-viec-thu-7-chu-nhat-tphcm/
  Chúc chị sức khỏe ạ.

  17h30 16-08-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 3 2
 • M

  Phan Trần Ánh M.

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Phòng khám E008 Cơ xương khớp - Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhân Dân 115 )

  Tôi thấy bệnh viện này tương đối ổn. Bác sĩ tốt. Vệ sinh thì sạch sẽ. Tuy nhiên thời gian chờ thì không được nhanh lắm.

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  00h09 08-05-2016

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • N

  Lê thị kim ngân

  Cho hỏi khám dạ dày nội soi chi phí là bao nhiêu vậy ạ?

  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  10h09 10-10-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • Cẩm Tiên - Tư vấn viên ViCare

  Chào chị,
  Cảm ơn chị đã sử dụng dịch vụ của ViCare.
  Nội soi dạ dày có 2 phương pháp là nội soi thường và nội soi gây mê. Chi phí nội soi thường khoảng 400000 VNĐ, nội soi gây mê là 1,2 triệu VNĐ ạ.
  Rất mong thông tin trên có thể giúp được cho chị.

  16h58 10-10-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • N

  Nguyễn Hương Nhi

  Cho em hỏi khám sức khỏe tổng quát cho nhân viên công ty giá bao nhiêu ạ?

  11h29 08-08-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • Thảo -Tư vấn viên ViCare

  Cảm ơn chị đã sử dụng Vicare.
  Khám tổng quát sẽ gồm nhiều lần khám nên chị vui lòng liên hệ 0838655110 để được bệnh viện tư vấn cụ thể hơn ạ.

  14h56 08-08-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • D

  Nguyen thi kim dung

  Nhận xét cho cơ sở trực thuộc (Phòng khám E120 Da liễu - Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhân Dân 115)

  Lan dau toi

  06h14 11-02-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày