Giới thiệu

Khoa Mắt - Bệnh viện Bưu Điện – đơn vị dẫn đầu trong chăm sóc, phẫu thuật các bệnh về Mắt. Năm 2003, thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Nguyễn Văn Oai - Giám đốc Bệnh viện Bưu điện, kí quyết định thành lập khoa Mắt đã mở ra một cơ hội cho tất cả người bệnh tiếp cận những tiến bộ khoa học mới nhất trong chẩn đoán, điều trị.

Đội ngũ
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
  • Phẫu thuật về Lasik

  • Phẫu thuật Phaco

  • Phẫu thuật Phakic IOL

  • Thay thể thủy tinh nhân tạo

  • Cắt dịch kính

  • Điều trị bong võng mạc

  • Điều trị cận thị cao

  • Mổ cận thị

  • Mổ loạn thị

  • Mổ viễn thị

Ngôn ngữ (2)