Đội ngũ
Cơ sở vật chất và trang thiết bị
 • Máy monitor sinh hiệu

 • Máy monitor sản khoa

 • Máy doppler

 • Máy siêu âm  

Dịch vụ
 • Theo dõi và xử trí các trường hợp chuyển dạ sanh thường

 • Theo dõi và xử trí các trường hợp chuyển dạ thai bệnh lý

 • Cấp cứu các trường hợp nặng về sản khoa và phụ khoa.

 • Theo dõi và xử trí các trường hợp chuyển dạ

 • Theo dõi và xử trí các trường hợp trong lúc sanh

 • Theo dõi và xử trí các trường hợp hậu sản

 • Giảm đau cho sản phụ trong chuyển dạ và trong lúc sanh

Ngôn ngữ (1)