Giới thiệu

Khoa Tai Mũi Họng thành lập ngày 28/3/1958, là một khoa của Bệnh xá 303 được thành lập từ năm 1950. Sau 1954 Bệnh xá sát nhập với Bệnh viện Hồng Thập Tự Liên Xô thành Bệnh viện Việt Xô theo nghị định 163/TTG ngày 28/3/1958 của Thủ tướng chính phủ. Khoa Tai Mũi Họng là khoa lâm sàng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc chức năng  nhiệm vụ, quy chế hoạt động của khoa Tai Mũi Họng.

Khoa hiện có 11 nhân viên trong đó 2 bác sỹ chuyên khoa II, 1 nghiên cứu sinh, 2 thạc sỹ, 1 bác sỹ đang học chuyên khoa II, 1 cử nhân điều dưỡng, 4 điều dưỡng trung cấp. Khoa đã nhận được Bằng khen tập thể lao động xuất sắc các năm 2005, 2008, 2011 và Danh hiêu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua nhiều năm liền.

Đội ngũ
Cơ sở vật chất và trang thiết bị
  • Máy nội soi 

  • Máy Laser

Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
  • Điều trị bệnh vùng đầu cổ 

  • Điều trị bệnh ung thư vòm

  • Điều trị bệnh K hạ họng

  • Điều trị bệnh K thanh quản

  • Điều trị bệnh nghe kém

  • Phẫu thuật nội soi mũi xoang

  • Thực hiện nội soi treo thanh quản

  • Cấp cứu người bệnh

Ngôn ngữ (1)