Đội ngũ
Chi phí
Loại 1: Các khoa:Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học, Nội tiết. 199,000 VND
Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA 6,696,000 VND
Đặt máy tạo nhịp trong cơ thể, điện cực
trong tim hoặc điện cực màng trên tim
2,400,000 VND
Thay máy tạo nhịp, bộ phận phát xung động 1,400,000 VND
Đốt vách liên thất bằng cồn 2,400,000 VND
Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động
mạch
2,400,000 VND
Cấy máy theo dõi điện tim 1,400,000 VND
Điều trị rối loạn nhịp tim bằng kích thích tim vượt tần số 2,400,000 VND
Lập trình máy tạo nhịp tim 400,000 VND
Lập trình máy tạo nhịp tim và máy phá rung 900,000 VND
Phá vách liên nhĩ 2,400,000 VND
Nong hẹp nhánh động mạch phổi 1,400,000 VND
Nong hẹp tĩnh mạch phổi 1,400,000 VND
Nong tĩnh mạch ngoại biên 1,400,000 VND
Đặt stent tĩnh mạch phổi 2,400,000 VND
Đặt stent hẹp eo động mạch chủ 2,400,000 VND
Thay van động mạch chủ qua da 2,400,000 VND
Thay van 2 lá qua da 2,400,000 VND
Đóng tuần hoàn bàng hệ qua da 1,400,000 VND
Lấy dị vật trong buồng tim 1,400,000 VND
Tách van động mạch phổi trong teo van động mạch phổi bằng sóng cao tần và bóng qua da 2,400,000 VND
Đóng các lỗ rò 2,400,000 VND
Đặt filter lọc máu tĩnh mạch chủ 2,400,000 VND
Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần
số radio
2,400,000 VND
Đặt dù lọc máu động mạch 2,400,000 VND
Nong động mạch cảnh 2,400,000 VND
Nong động mạch ngoại biên 2,400,000 VND
Nong hẹp eo động mạch chủ 2,400,000 VND
Nong van động mạch phổi 2,400,000 VND
Đặt stent động mạch vành 2,400,000 VND
Đặt stent động mạch cảnh 2,400,000 VND
Đặt stent động mạch ngoại biên 2,400,000 VND
Đặt stent động mạch thận 2,400,000 VND
Đặt stent ống động mạch 2,400,000 VND
Nong hẹp van 2 lá bằng bóng Inoue 2,400,000 VND
Đặt bóng dội ngược động mạch chủ 2,400,000 VND
Đặt stent phình động mạch chủ 2,400,000 VND
Đặt stent hẹp động mạch chủ 2,400,000 VND
Nong rộng van tim 2,400,000 VND
Thông tim ống lớn và chụp buồng tim
cản quang
2,400,000 VND
Đặt coil bít ống động mạch 2,400,000 VND
Kích thích tim v­ượt tần số điều trị loạn
nhịp
1,400,000 VND
Nong mạch/đặt stent mạch các loại 2,400,000 VND
Tiêm xơ giãn tĩnh mạch hiển 900,000 VND
Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội
mạch
2,400,000 VND
Gây xơ tĩnh mạch điều trị suy, giãn tĩnh mạch mãn tính 1,400,000 VND
Nút động mạch chữa rò động tĩnh mạch,
phồng động mạch
2,400,000 VND
Nút động mạch kết hợp hóa chất điều trị ung thư gan trước phẫu thuật 2,400,000 VND
Nút động mạch kết hợp hóa chất điều trị ung thư thận trước phẫu thuật 2,400,000 VND
Thông động mạch cảnh trong, xoang
hang
2,400,000 VND
Sốc điện điều trị rung nhĩ 1,400,000 VND
Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy
bệnh phẩm
900,000 VND
Nong khí quản, phế quản bằng ống nội
soi cứng
2,400,000 VND
Gây dính màng phổi bằng các loại
thuốc, hóa chất
900,000 VND
Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính 2,000,000 VND
Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn
của siêu âm
2,000,000 VND
Chọc dò kén trung thất dưới hướng dẫn
của siêu âm
2,400,000 VND
Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 900,000 VND
Kỹ thuật dẫn lưu tư thế điều trị giãn phế quản, áp xe phổi 1,400,000 VND
Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe 1,400,000 VND
Cắt khối u tim 5,000,000 VND
Cắt u nhầy tim 5,000,000 VND
Cắt u trung thất 5,000,000 VND
Cắt u trung thất vừa và nhỏ lệch 1 bên lồng ngực 3,600,000 VND
Cắt một phổi do ung thư 3,600,000 VND
Cắt một thuỳ kèm cắt một phân thuỳ điển hình do ung thư 3,600,000 VND
Cắt phổi không điển hình do ung thư 3,600,000 VND
Cắt thuỳ phổi, phần phổi còn lại 3,600,000 VND
Cắt u nang phổi hoặc u nang phế quản 3,600,000 VND
Cắt 2 thuỳ phổi 2 bên lồng ngực trong
một phẫu thuật
5,000,000 VND
Cắt thuỳ phổi hoặc cắt lá phổi kèm vét hạch trung thất 3,600,000 VND
Cắt thuỳ phổi hoặc cắt lá phổi kèm cắt một mảng thành ngực 3,600,000 VND
Cắt phổi và cắt màng phổi 3,600,000 VND
Cắt u máu hay bạch mạch vùng cổ, vùng trên xương đòn, vùng nách xâm lấn các mạch máu lớn 5,000,000 VND
Cắt u máu, u bạch huyết đường kính
trên 10cm
3,600,000 VND
Cắt u màng tim 3,600,000 VND
Cắt một thuỳ phổi hoặc một phân thuỳ
phổi do ung thư
3,600,000 VND
Mở lồng ngực thăm dò, sinh thiết 2,000,000 VND
Phẫu thuật cắt kén màng tim 3,600,000 VND
Phẫu thuật cắt u sụn phế quản 3,600,000 VND
Phẫu thuật bóc kén màng phổi 3,600,000 VND
Phẫu thuật cắt kén khí phổi 3,600,000 VND
Phẫu thuật bóc kén trong nhu mô phổi 3,600,000 VND
Phẫu thuật vét hạch nách 3,600,000 VND
Cắt u xương sườn nhiều xương 3,600,000 VND
Cắt u máu, u bạch huyết đường kính 5 -
10cm
2,000,000 VND
Phẫu thuật bóc u thành ngực 2,000,000 VND
Cắt một phần cơ hoành 2,000,000 VND
Cắt u xương sườn 1 xương 2,000,000 VND
Cắt u máu, u bạch huyết đường kính dưới 5 cm 2,000,000 VND
Phẫu thuật thất 1 buồng 5,000,000 VND
Phẫu thuật lại sửa toàn bộ các dị tật tim
bẩm sinh
5,000,000 VND
Phẫu thuật thất phải 2 đường ra 5,000,000 VND
Cắt màng ngoài tim điều trị viêm màng ngoài tim co thắt 3,600,000 VND
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ 5,000,000 VND
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh thông liên thất 5,000,000 VND
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh tứ chứng
Fallot
5,000,000 VND
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh vỡ xoang
Valsava
5,000,000 VND
Phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất toàn phần 5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa toàn bộ trong bệnh lý
hẹp phổi và vách liên thất kín
5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa toàn bộ trong bệnh lý teo
phổi và vách liên thất kín
5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa toàn bộ trong bệnh lý teo van và/hoặc thân-nhánh động mạch phổi và vách liên thất hở 5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa hẹp đường ra thất
phải đơn thuần
5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa toàn bộ trong bệnh lý không có van động mạch phổi bẩm sinh kèm theo thương tổn trong tim 5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa trong bệnh lý hẹp đường ra thất trái loại Konno hoặc Ross- Konno 5,000,000 VND
Phẫu thuật Norwood trong hội chứng
thiểu sản tim trái
5,000,000 VND
Phẫu thuật dạng Gleen hoặc BCPS trong điều trị các bệnh lý tim một tâm thất 5,000,000 VND
Phẫu thuật dạng Fontan trong điều trị
các bệnh lý tim một tâm thất
5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa toàn bộ trong một thì của bệnh lý hẹp eo động mạch chủ kèm theo các thương tổn trong tim 3,600,000 VND
Phẫu thuật sửa van hai lá tim bẩm sinh 5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa và tạo hình van động mạch chủ trong bệnh lý van động mạch chủ bẩm sinh 5,000,000 VND
Phẫu thuật dạng DKS trong các bệnh lý
một tâm thất
5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa toàn bộ trong một thì của bệnh lý gián đoạn quai động mạch chủ kèm theo theo các thương tổn trong tim 5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh lý thân chung động mạch 5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa toàn bộ bệnh lý cửa
sổ chủ-phổi
5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa bất thường xuất phát của một động mạch phổi từ động mạch chủ 5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa các bất thường xuất
phát của động mạch vành
5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa kinh điển của bệnh
lý chuyển gốc động mạch có sửa chữa
5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa sinh lý của bệnh lý
chuyển gốc động mạch có sửa chữa
5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa bệnh lý hẹp các
tĩnh mạch phổi
5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa các bất thường của
tĩnh mạch hệ thống trở về
5,000,000 VND
Phẫu thuật điều trị các rối loạn nhịp tim 3,600,000 VND
Phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim 3,600,000 VND
Phẫu thuật Band động mạch phổi tạm thời trong điều trị các trường hợp tăng lượng máu lên phổi 3,600,000 VND
Phẫu thuật đóng đường rò trong bệnh lý đường hầm động mạch chủ-thất trái 5,000,000 VND
Phẫu thuật bệnh lý ống động mạch ở trẻ
em bằng mổ mở
3,600,000 VND
Phẫu thuật bệnh lý ống động mạch ở trẻ
em bằng phẫu thuật nội soi
3,600,000 VND
Phẫu thuật điều trị các bệnh lý màng ngoài tim bằng phẫu thuật nội soi 3,600,000 VND
Phẫu thuật điều trị các bệnh lý vòng thắt động mạch và kìm động mạch bằng mổ mở 5,000,000 VND
Phẫu thuật điều trị các bệnh lý vòng thắt động mạch và kìm động mạch bằng phẫu thuật nội soi 5,000,000 VND
Phẫu thuật hibrid điều trị các bệnh tim
bẩm sinh
5,000,000 VND
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh đảo ngược các mạch máu lớn, ba buồng nhĩ. 5,000,000 VND
Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh ba buồng
nhĩ.
5,000,000 VND
Cắt màng ngoài tim trong viêm màng ngoài tim có mủ 2,000,000 VND
Khâu vết thương tim, do đâm hay do
mảnh đạn
5,000,000 VND
Phẫu thuật vỡ tim do chấn thương ngực
kín
5,000,000 VND
Dẫn lưu màng tim qua đường Marfan 2,000,000 VND
Phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất bán
phần
5,000,000 VND
Dẫn lưu màng tim qua đường cắt sụn sườn 5 3,600,000 VND
Phẫu thuật có dùng máy tim, phổi nhân
tạo
5,000,000 VND
Phẫu thuật chữa tạm thời tứ chứng Fallot 3,600,000 VND
Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ vành 3 cầu trở lên 5,000,000 VND
Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ lên kèm van động mạch chủ 5,000,000 VND
Thay đoạn động mạch chủ lên kèm quai
động mạch chủ
5,000,000 VND
Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ lên kèm quai động mạch chủ, động mạch chủ xuống 5,000,000 VND
Phẫu thuật thay đoạn động mạch xuất
phát từ quai động mạch chủ
5,000,000 VND
Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ với các động mạch xuất phát từ quai động mạch chủ 5,000,000 VND
Phẫu thuật dò động mạch vành vào nhĩ phải, động mạch phổi 5,000,000 VND
Phẫu thuật tĩnh mạch phổi bất thường 5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa bất thường hoàn toàn toàn hồi lưu tĩnh mạch phổi 5,000,000 VND
Phẫu thuật phồng động mạch phổi, dò động tĩnh mạch phổi 5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa vascularring 3,600,000 VND
Phẫu thuật bệnh Ebstein 5,000,000 VND
Phẫu thuật phồng gốc động mạch chủ
bảo tồn van động mạch chủ
5,000,000 VND
Phẫu thuật phồng gốc động mạch chủ kèm thay van động mạch chủ 5,000,000 VND
Phẫu thuật điều trị phồng động mạch
chủ ngực - bụng
5,000,000 VND
Phẫu thuật điều trị phồng động mạch
chủ ngực – bụng trên và ngang thận
5,000,000 VND
Phẫu thuật sửa chữa dị dạng quai động
mạch chủ
3,600,000 VND
Phẫu thuật hẹp van động mạch phổi
bằng ngừng tuần hoàn
5,000,000 VND
Phẫu thuật cắt hẹp eo động mạch chủ, ghép động mạch chủ bằng Prosthesis, bóc nội mạc động mạch cảnh 5,000,000 VND
Phẫu thuật tạo lỗ rò động tĩnh mạch
bằng ghép mạch máu
5,000,000 VND
Phẫu thuật cắt ống động mạch ở người bệnh trên 15 tuổi hay ở người bệnh có áp lực phổi bằng hay cao hơn 2 phần 3 áp lực đại tuần hoàn 3,600,000 VND
Phẫu thuật phồng quai động mạch chủ 5,000,000 VND
Phẫu thuật phồng động mạch chủ ngực 5,000,000 VND
Phẫu thuật teo hai quai động mạch chủ
(dị dạng quai động mạch)
5,000,000 VND
Phẫu thuật hẹp eo động mạch chủ 5,000,000 VND
Phẫu thuật phồng động mạch chủ bụng đoạn dưới động mạch thận 5,000,000 VND
Phẫu thuật hẹp hay tắc chạc ba động mạch chủ và động mạch chậu, tạo hình hoặc thay chạc ba 5,000,000 VND
Phẫu thuật phục hồi lưu thông tĩnh mạch
chủ trên bị tắc
5,000,000 VND
Phẫu thuật bắc cầu động mạch dưới đòn
- động mạch cảnh
5,000,000 VND
Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ ngực
- bụng
5,000,000 VND
Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ ngực
- đùi
5,000,000 VND
Phẫu thuật bắc cầu động mạch nách- đùi 3,600,000 VND
Phẫu thuật lấy lớp áo trong động mạch
cảnh
5,000,000 VND
Phẫu thuật tái lập liên thông động mạch thận bằng ghép mạch máu, lột nội mạc động mạch hay cắm lại động mạch thận. 5,000,000 VND
Cắt đoạn nối động mạch phổi 5,000,000 VND
Phẫu thuật Fontan 5,000,000 VND
Phẫu thuật chuyển vị đại động mạch 5,000,000 VND
Phẫu thuật điều trị ghép động mạch
bằng ống ghép nhân tạo
5,000,000 VND
Phẫu thuật làm shunt điều trị trong tăng
áp lực tĩnh mạch cửa
3,600,000 VND
Phẫu thuật phục hồi lưu thông tĩnh mạch
chủ trên bị tắc
5,000,000 VND
Phẫu thuật thay đoạn động mạch ngực
xuống
5,000,000 VND
Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng kèm theo ghép các động mạch (thân tạng, mạc treo tràng trên, thận) 5,000,000 VND
Phẫu thuật nối cửa - chủ 5,000,000 VND
Phẫu thuật nối tĩnh mạch lách - tĩnh
mạch thận bên-bên
3,600,000 VND
Phẫu thuật cắt lách nối tĩnh mạch lách-
tĩnh mạch thận tận-bên
3,600,000 VND
Phẫu thuật nổi tĩnh mạch lách-tĩnh mạch
thận chọn lọc theo Warren
3,600,000 VND
Phẫu thuật nối bắc cầu tĩnh mạch cửa ngoài gan với nhánh tĩnh mạch cửa trong gan 5,000,000 VND
Phẫu thuật nối tĩnh mạch trên gan và tĩnh mạch cử a trong gan 5,000,000 VND
Phẫu thuật tái lập liên thông động mạch mạc treo tràng: ghép mạch máu (trong phồng hay tắc động mạch ) 5,000,000 VND
Phẫu thuật bắc cầu gần điều trị viêm tắc động mạch 3,600,000 VND
Phẫu thuật bắc cầu xa điều trị viêm tắc động mạch 3,600,000 VND
Phẫu thuật tạo hình eo động mạch có hạ
huyết áp chỉ huy
5,000,000 VND
Phẫu thuật triệt mạch Sugiura điều trị tăng áp lực tĩnh mạch cửa/xơ gan 3,600,000 VND
Phẫu thuật hẹp hay phồng động mạch
cảnh gốc, cảnh trong
3,600,000 VND
Phẫu thuật thông động mạch cảnh, tĩnh
mạch cảnh
5,000,000 VND
Khâu phục hồi mạch máu vùng cổ do
chấn thương
3,600,000 VND
Thắt ống động mạch 3,600,000 VND
Phẫu thuật phồng hoặc thông động mạch
chi
3,600,000 VND
Phẫu thuật điều trị ghép động mạch
bằng ống ghép tự thân
5,000,000 VND
Phẫu thuật tạo hình động mạch đùi sâu 3,600,000 VND
Phẫu thuật nông hóa đường dò động tĩnh
mạch cánh tay để chạy thận nhân tạo
3,600,000 VND
Phẫu thuật thắt đường dò động tĩnh
mạch cổ tay sau ghép thận
3,600,000 VND
Phẫu thuật làm cầu nối điều trị tắc động
mạch mãn tính
3,600,000 VND
Phẫu thuật bắc cầu hoặc thay thế đoạn động mạch trong điều trị bệnh lý mạch máu ngoại vi 3,600,000 VND
Phẫu thuật lại trong các bệnh lý mạch
máu ngoại vi
3,600,000 VND
Phẫu thuật Muller điều trị giãn tĩnh mạch 3,600,000 VND
Thắt đường dò động tĩnh mạch cổ tay
sau ghép thận
3,600,000 VND
Bóc lớp vỏ ngoài của động mạch 3,600,000 VND
Khâu vết thương mạch máu chi 3,600,000 VND
Lấy máu cục làm nghẽn mạch 3,600,000 VND
Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy
thận nhân tạo
3,600,000 VND
Phẫu thuật phồng động mạch bẹn do
tiêm chích ma tuý
3,600,000 VND
Nông hóa đường dò động tĩnh mạch cánh tay để chạy thận nhân tạo 3,600,000 VND
Phẫu thuật đặt Port động/tĩnh mạch để
tiêm truyền hóa chất điều trị ung thư
2,000,000 VND
Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới 3,600,000 VND
Thắt các động mạch ngoại vi 3,600,000 VND
Chụp động mạch vành 1,400,000 VND
Chụp, nong động mạch vành bằng bóng 2,400,000 VND
Nong van động mạch phổi 2,400,000 VND
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
 • Chọc dò màng tim

 • Sinh thiết cơ tim

 • Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

 • Thông tim ống lớn

 • Phẫu thuật bắc cầu mạch vành

 • Phẫu thuật cắt màng tim rộng

 • Phẫu thuật thay động mạch chủ

 • Phẫu thuật tim bẩm sinh

 • Phẫu thuật sửa van tim

 • Phẫu thuật thay van tim

 • Phẫu thuật ghép van tim đồng loại

 • Phẫu thuật u tim

 • Phẫu thuật vết thương tim

 • Phẫu thuật tim loại Blalock

 • Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim

 • Cắt khối u tim

 • Cắt u nhầy tim

 • Cắt u trung thất

 • Cắt u trung thất vừa lệch 1 bên lồng ngực

 • Cắt u trung thất nhỏ lệch 1 bên lồng ngực

 • Phẫu thuật thất 1 buồng

 • Phẫu thuật lại sửa toàn bộ các dị tật tim bẩm sinh

 • Phẫu thuật thất phải 2 đường ra

 • Cắt màng ngoài tim điều trị viêm màng ngoài tim co thắt

 • Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ

 • Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh thông liên thất

 • Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh tứ chứng Fallot

 • Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh vỡ xoang Valsava

 • Phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất toàn phần

 • Phẫu thuật sửa toàn bộ trong bệnh lý hẹp phổi và vách liên thất kín

 • Phẫu thuật sửa toàn bộ trong bệnh lý teo phổi và vách liên thất kín

 • Phẫu thuật sửa toàn bộ trong vách liên thất hở

 • Phẫu thuật sửa chữa hẹp đường ra thất phải đơn thuần

 • Phẫu thuật sửa chữa trong bệnh lý hẹp đường ra thất trái

 • Phẫu thuật thiểu sản tim trái

 • Phẫu thuật các bệnh lý tim một tâm thất

 • Phẫu thuật các bệnh lý tim 1 tâm thất

 • Phẫu thuật hẹp eo động mạch chủ kèm theo các thương tổn trong tim

 • Phẫu thuật sửa van hai lá tim bẩm sinh

 • Phẫu thuật bệnh lý một tâm thất

 • Phẫu thuật gián đoạn quai động mạch chủ kèm theo theo các thương tổn trong tim

 • Phẫu thuật điều trị các rối loạn nhịp tim

 • Phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim

 • Phẫu thuật đóng đường rò

 • Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh

 • Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh đảo ngược các mạch máu lớn, ba buồng nhĩ

 • Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh ba buồng nhĩ

 • Cắt màng ngoài tim trong viêm màng ngoài tim có mủ

 • Khâu vết thương tim

 • Phẫu thuật vỡ tim

 • Dẫn lưu màng tim qua đường Marfan

 • Phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất bán phần

 • Dẫn lưu màng tim qua đường cắt sụn sườn 5

 • Phẫu thuật chữa tạm thời tứ chứng Fallot

 • Phẫu thuật nội soi cắt màng tim

Bảo hiểm
 • Bảo hiểm y tế

Ngôn ngữ (1)

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Khoa Tim mạch - Bệnh viện Nhi Đồng 1? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

ViCare cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.

 • Thái độ phục vụ:
 • Thời gian chờ đợi:
 • Vệ sinh, sạch sẽ:
Không

Cám ơn bạn đã gửi nhận xét!

Phản hồi của bạn giúp ích cho cộng đồng khi chọn lựa cơ sở chăm sóc sức khỏe và bác sĩ tốt nhất. Nó cũng góp phần giúp Khoa Tim mạch - Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tăng chất lượng dịch vụ.

Hãy tiếp tục chia sẻ trải nghiệm của bạn về các cơ sở y tế và bác sĩ nhé!

 • H

  Phan thi hoàng

  Be dc 1 tháng tuổi .sinh dc 3kg.Nay cháu dc 1tháng tuổi dc 3kg7.cháu bi tim bẩm sinh thông liên thất .lỗ 4.4mm va bi viêm phổi tài di tái lại.vây cháu co phẫu thuật dc ko.va chi la bao nhiêu

  • Thái độ phục vụ:
  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  15h09 08-04-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 5 2
 • Thanh Huyền - Tư vấn viên ViCare

  Chào chị,
  Với vấn đề này, chị có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ với Khoa Tim mạch - Bệnh viện Nhi Đồng 1 theo số điện thoại: 0839271119 để được tư vấn kĩ hơn ạ.
  Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ Vicare !

  16h10 10-04-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 1 0
 • Q

  đào đình quân

  con tôi hiện đang 9 tuổi lúc sinh ra cháu bị sinh non.được 1 kí rửơi mấy năm trước tôi ko để ý nhưng 2 năm nay cháu kêu tức ngực khó thở vào từng lúc liệu có ảnh hưởng gì về tìm mack ko bác sĩ cho tôi biết với

  • Thời gian chờ đợi:
  • Vệ sinh, sạch sẽ:
  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  20h49 17-06-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
 • Trà My - Tư vấn viên ViCare

  Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của ViCare.
  Với vấn đề này, anh có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ với Khoa Tim mạch - Bệnh viện Nhi Đồng 1 theo số điện thoại: 0839271119 để được tư vấn kĩ hơn ạ.

  10h49 18-06-2017

  Nhận xét này có hữu ích với bạn không? 0 0
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày