Giới thiệu

Khoa Xét nghiệm - Trung tâm Y khoa Phước An triển khai đầy đủ các chuyên ngành xét nghiệm bao gồm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Nước tiểu, Vi sinh, Đông máu, Sinh học phân tử,... được Sở Y tế cung cấp đầy đủ cá danhh mục xét nghiệm. Trang thiết bị xét nghiệm là những thiết bị hoàn toàn mới, hiện đại từ các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật, Anh, Pháp. Được quản lý chặt chẽ theo quy trình chất lượng. Đặc biệt phòng xét nghiệm đã được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và chứng nhạn đặt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II, được trung tâm kiểm chuẩn Xét nghiệm thành phố Hồ Chí Minh công nhận.

Đội ngũ
Cơ sở vật chất và trang thiết bị
 • Máy xét nghiệm Sinh hóa

 • Máy xét nghiệm Huyết học

 • Máy xét nghiệm Miễn dịch

 • Máy xét nghiệm Nước tiểu

 • Máy xét nghiệm Vi sinh

 • Máy xét nghiệm Đông máu

 • Máy xét nghiệm Sinh học phân tử

 • Máy xét nghiệm Điện giải đồ

Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
 • Xét nghiệm Sinh hóa

 • Xét nghiệm Huyết học

 • Xét nghiệm Miễn dịch

 • Xét nghiệm Nước tiểu

 • Xét nghiệm Vi sinh

 • Xét nghiệm Đông máu

 • Xét nghiệm Sinh học phân tử

 • Xét nghiệm Điện giải đồ

Bảo hiểm
 • Bảo hiểm y tế

Xin mời bạn chọn tỉnh thành: