Giới thiệu

Khoa Y học cổ truyền thành lập ngày 07/12/2012. Ngày bắt đầu đi vào hoạt động ngày 05/09/2014. Những ngày đầu thành lập, khoa chỉ có 5 cán bộ gồm bác sỹ Nguyễn Văn Toàn phụ trách khoa cùng 02 bác sỹ điều trị và 01 điều dưỡng đại học, 01 điều dưỡng trung cấp. 

Từ những ngày sơ khai trang thiết bị còn thiếu thốn, các bác sỹ phải tự mang trang thiết bị và vật tư của cá nhân đến như máy điện châm, kim châm cứu để điều trị cho bệnh nhân. Tới nay, quá trình hoạt động của Khoa mới một năm nhưng các cán bộ trong khoa đã rất cố gắng đạt được chỉ tiêu giường bệnh với nhân lực gồm 01 tiến sỹ y học, 01 bác sỹ nội trú chuyên nghành y học cổ truyền, 03 bác sỹ Y học cổ truyền, 01 điều dưỡng đại học và 03 điều dưỡng trung cấp, khoa luôn luôn đoàn kết, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Đảng ủy, ban Giám đốc giao, chăm sóc bệnh nhân một cách toàn diện và tốt nhất.

Đội ngũ
Cơ sở vật chất và trang thiết bị
  • Máy điện châm

  • Kim châm cứu

Bảo hiểm
  • Bảo hiểm Y tế
Ngôn ngữ (1)