Giới thiệu

Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện 175 với hệ thống máy Spect hai đầu Mellennium MG thực hiện tất cả các kỹ thuật y học hạt nhân chẩn đoán và điều trị như xạ hình tưới máu cơ tim, xạ hình thận, xạ hình tuyến giáp, điều trị ung thư tuyến giáp bằng I131, xạ hình xương phát hiện các bệnh lý về xương và di căn xương.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị
  • Máy Spect hai đầu Mellennium MG
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
  • Điều trị xạ hình tưới máu cơ tim

  • Điều trị xạ hình thận

  • Điều trị xạ hình tuyến giáp

  • Điều trị ung thư tuyến giáp 

  • Điều trị xạ hình xương phát hiện các bệnh lý về xương

  • Điều trị xạ hình xương phát hiện các bệnh lý di căn xương

Bảo hiểm
  • Bảo hiểm y tế
Ngôn ngữ (1)