Đội ngũ
Chi phí

Chụp phim Panorex

100.000 VNĐ

Chụp phim sọ nghiêng

100.000 VNĐ

Cạo vôi, đánh bóng răng

100.000 - 580.000 VNĐ

Nha chu

200.000 - 4.000.000 VNĐ

Nội nha

900.000 - 2.100.000 VNĐ

Nhổ răng dễ

200.000 VNĐ

Nhổ răng một chân

250.000 VNĐ

Nhổ răng nhiều chân

400.000 VNĐ

Nhổ răng đặc biệt

600.000 VNĐ

Nhổ răng bảo tồn xương

400.000 VNĐ

Nhổ răng khó loại 1

900.000 VNĐ

Nhổ răng khó loại 2

1.200.000 VNĐ

Nhổ răng khó loại 3

1.500.000 VNĐ

Nhổ răng khó loại 4

1.800.000 VNĐ

Nhổ răng khó loại 5

2.200.000 VNĐ

Cắt nạo chóp

2.000.000 VNĐ

Trám răng (trám Amalgam)

160.000 - 470.000 VNĐ

Trám răng (Composite)

200.000 - 620.000 VNĐ

Phục hình cố định

1.500.000 - 18.000.000 VNĐ

Phục hình tháo lắp

750.000 - 13.000.000 VNĐ

Tẩy trắng răng

1.200.000 - 3.000.000 VNĐ

Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
 • Khám và tư vấn điều trị răng

 • Chụp phim Panorex

 • Chụp phim sọ nghiêng

 • Cạo vôi

 • Đánh bóng răng

 • Nha chu

 • Nội nha

 • Nhổ răng dễ

 • Nhổ răng một chân

 • Nhổ răng nhiều chân

 • Nhổ răng đặc biệt

 • Nhổ răng bảo tồn xương

 • Nhổ răng khó loại 1

 • Nhổ răng khó loại 2

 • Nhổ răng khó loại 3

 • Nhổ răng khó loại 4

 • Nhổ răng khó loại 5

 • Cắt nạo chóp

 • Trám răng (trám Amalgam)

 • Trám răng (Composite)

 • Phục hình cố định

 • Phục hình tháo lắp

 • Tẩy trắng răng

Ngôn ngữ (1)