0.9% Sodium Chloride B.P truyền tĩnh mạch

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15725-12

Đóng gói:

Hộp 1 vỉ x 5 ống 10ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Scientific Technological Pharmaceutical Firm "Polysan", Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Russia

Công ty đăng ký:

Scientific Technological Pharmaceutical Firm "Polysan", Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Russia

Loại thuốc:

Vitamin và khoáng chất
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày