Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN2-256-14

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Korea Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Korea

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần Otsuka OPV

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc điều hòa hoạt động tâm thần
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày